Vriendenkring Ons 11de

Garnizoensstad!

Hasselt heeft een verleden als garnizoensstad, waar de militaire aanwezigheid duidelijk een invloed had op het sociale leven in en rond de stad: de militaire parades, de oefeningen, de kazernes, de soldatencafés, de militaire harmonieconcerten.

Er zijn al enkele decennia geen regimenten meer gelegerd in onze stad en de militaire aanwezigheid is dan ook stilaan uit het stadsbeeld verdwenen. Toch zijn er nog een groot aantal Hasselaren die als militair actief zijn. Ze zijn echter niet meer in Hasselt gelegerd, maar in verschillende kazernes in binnen- en buitenland. Het was de wens van het stadsbestuur om net die band tussen de militairen en de stad Hasselt weer aan te halen en om de aanwezigheid van de militairen in Hasselt weer in beeld te brengen.

Geef acht! Ter plaatse rust!

ons_11de_full_NEW-03Het was in 2015 precies 10 jaar geleden we ons, onder impuls van burgemeester Herman Reynders,  verenigden als Ons 11de. De 11 staat voor het 11de Linieregiment. Dat is het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende regiment dat in Hasselt zijn thuisbasis vond.

Ons 11de heeft als eerste doelstelling om militair erfgoed te verzamelen en weer in beeld te brengen. En ten tweede tracht het de band tussen de militairen en de burgers aan te wakkeren door activiteiten. Dat lukt aardig. Zeker als je bedenkt dat het allemaal wordt geklaard met een groepje van 11 bestuursleden, met een militair verleden.

10 jaar wandelingen, tentoonstellingen en uitstappen

Stadswandeling_25maart2012 (28)

Stadswandeling met gids Willy Theunis

Op die 10 dienstjaren hebben we al heel wat op zijn palmares staan. Er waren heel wat tentoonstellingen, publicaties, lezingen, uitstappen, deelnames aan officiële plechtigheden… Verder is er halfjaarlijks een nieuwsbrief, bezitten we een eigen jeneverlabel en hebben een eigen vaandel van het 11de linieregiment. Elk voorjaar en najaar is er een activiteit, lezing of uitstap.

In april is er elk jaar de ‘Mars van het 11de linie’. Een wandelmarathon en officiële militaire mars van Leopoldsburg naar Hasselt. De ‘Mars van het 11de linie’, voldoet volledig aan de doelstellingen: het erfgoed in beeld brengen en burgers en soldaten samenbrengen. Het is een nauwe samenwerking met defensie en de Hasseltse wandelclub De Dragonders.

025-DSC_6691De grootste verwezenlijking van onze vriendenkring is de bijdrage aan de overdracht van het vaandel van het 11de Linieregiment van Leopoldsburg aan Hasselt. Het vaandel was in de loop der jaren in Kamp Beverlo terechtgekomen. In 2006 is het met een grote vaandelmilitaire plechtigheid weer ‘thuis’ gekomen. Tegelijkertijd met de vaandeloverdracht liep een boeiende tentoonstelling in de ‘oude gevangenis’.

Herdenk! Vergeet nooit!

Ons 11de is lid van het Eenheidsfront Hasselt. De overkoepelende organisatie voor vaderlandslievende verenigingen. we proberen om, eventueel met het vaandel, deel te nemen aan herdenkingsplechtigheden. Het is belangrijk dat de herdenkingsplechtigheden blijven bestaan. Buiten Hasselt zijn er een aantal herdenkingsplechtigheden waaraan Ons 11de ieder jaar deelneemt. Er bestaat geen echte ‘vriendenkring van het 11de Linieregiment’ meer, maar Ons 11de probeert de ‘tradities’ ervan na te leven. Deelnemen aan deze plechtigheden is er een deeltje van.
Ons 11de begon als een ‘opdracht’ van de burgemeester en is uitgegroeid tot een goed georganiseerde vereniging met een heel leuk palmares en een ambitie om nog meer militair erfgoed te verzamelen en in beeld te brengen.

Bestel nu ons boek ‘Hasselt garnizoensstad’
Wil je lid worden?

Vul het formulier in

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Voeg je bij 29 andere abonnees
Onze jenever

Bestel nu jouw fles

%d bloggers liken dit: