Artillerie in Hasselt

Op 31 januari 1956 nam Hasselt afscheid van ‘zijn’ 11de Linieregiment. Dit roemrijke regiment was meer dan 60 jaar in onze stad gelegerd en zal er voor altijd mee verbonden blijven. Het was niet het einde van de militaire aanwezigheid binnen onze stadsgrenzen. Naast een aantal steuneenheden en algemene diensten werden er na 1956 nog drie grote artilleriebataljons in de Hasseltse kazernes gelegerd: 62A, 73A en 31A.

23-artillerie-kentekenplaat_62A62A

(6 augustus 1959 tot november 1963)

De eerste grote eenheid in Hasselt na het 11de Linieregiment, was bataljon 62 Artillerie. Het werd op 10 april 1959 opgericht en operationeel op 1 juli 1959. 62A was in Hasselt gelegerd en maakte initieel deel uit van de Territoriale Wacht tegen Luchtvaartuigen (GTA: Groupe Territoriale Anti-aérienne). GTA was belast met de bescherming van de vitale punten op het Belgisch grondgebied tegen luchtaanvallen. Vanaf 1 februari 1961 werd 62A geïntegreerd in het 1ste(BE) Corps en stond onder bevel van de Operationele Commandant van de Luchtverdediging van de Interventiemacht. Het bataljon werd ontbonden op 15 november 1963. Maar het herrees uit zijn as en werd op 1 juli 1964 heropgericht. Het had intussen wel Hasselt verlaten voor Koksijde en verhuisde enkele maanden later naar Lombardsijde.

23-artillerie-kentekenplaat_73A73A

(17 januari 1964 tot 1 november 1968)

Als gevolg van de reorganisatie van het Belgische leger in 1960, blijft 73A als enige zware artillerieeenheid over. Het heeft twee batterijen met getrokken kanonnen 155 mm en twee batterijen uitgerust met getrokken houwitsers 8’ waarvan twee als reserve. Op 17 januari 1964 keert het bataljon dat in Dellbrück in Duitsland gelegerd was, naar België terug om te worden gekazerneerd in de kazerne Hoebanx in Hasselt. Een goede vier jaar later, op 31 oktober 1968, wordt het ontbonden. Het kaderpersoneel van 73A wordt opgenomen in het 31ste Artilleriebataljon.

 23-artillerie-vaandeltje_31A_overtref_uzelf31A

(1 november 1968 tot 1 maart 1978)

Met het bataljon 31A keert de luchtdoelartillerie terug naar Hasselt. In de jaren zestig werden de met kanonnen uitgeruste luchtdoelartillerie-eenheden ontbonden. Zo bleven enkel de pasgevormde raketeenheden NIKE (Luchtmacht) en HAWK (Landmacht) en de onderscheppingvliegtuigen over voor de luchtverdediging. Er werd echter vastgesteld dat de luchtverdediging op lage hoogte, ondanks de doeltreffendheid van de HAWK-raketten, niet optimaal was. Een bijkomende luchtbescherming bleek nodig. In dit kader werd in november 1968 het 31A in Hasselt gevormd, als een nieuw bataljon voor lichte luchtdoelartillerie. De meeste dienstplichtigen waren afkomstig uit Limburg. Op 1 maart 1978 wordt het 31ste Artilleriebataljon afgeschaft. Dit betekende ook het einde voor Hasselt als garnizoensstad.

%d bloggers liken dit: